Курс NT-Oracle BI Suite EE 11g. BR Oracle BI Suite: створення репозиторіїв | nt.ua

Курс NT-Oracle BI Suite EE 11g. BR Oracle BI Suite: створення репозиторіїв

Курс надає покрокові інструкції для побудови та верифікації трьох рівнів репозиторія Oracle BI: фізичного, логічного та презентаційного. Курс починається з використання засобу адміністрування Oracle BI Server Administration Tool для створення простого репозиторія, який задовольняє визначеним бізнес-вимогам. В процесі побудови репозиторія слухачі дізнаються, як за допомогою Oracle BI Answers та журналу запитів імпортувати схеми, проектувати та створювати моделі, фізичні та логічні з'єднання, визначати прості та обчислювані показники, здійснювати перевірки запитів та верифікацію їх результатів. Також розглядаються питання про розширення вихідного репозиторія. Слухачами набувається досвід моделювання складних бізнес-вимог, зокрема, ієрархії вимірів, наявності кількох логічних джерел, агрегованих таблиць, секцій та часових рядів. А також набувається досвід побудови моделі безпеки та управління кешем Oracle BI Server, налаштування середовища розробки для багатьох користувачів та застосування засобів адміністрування Administration Tool для управління, підтримки та розширення репозиторіїв.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • використовувати засоби адміністрування Oracle BI Administration Tool для створення, управління та підтримки репозиторія Oracle BI;
 • використовувати засоби адміністрування Oracle BI Administration Tool для адміністрування Oracle BI Server;
 • створювати логічну модель, яка задовольняє вимогам бізнес-аналітики;
 • використовувати Oracle BI Answers для створення та виконання запитів для тестування та верифікації логічної моделі.
Аудиторія
 • Розробники порталів
 • Розробники засобів бізнес-аналітики (Business Intelligence)
 • Адміністратори сховищ даних
 • Бізнес-аналітики
 • Аналітики сховищ даних
 • Фахівці з моделювання даних
 • Розробники сховищ даних
 • Розробники додатків

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • багатовимірне моделювання;
 • базовий SQL;
 • проектування сховищ даних.
 1. Базові відомості про репозиторій
  • Архітектура компонентів Oracle BI
  • Структура, можливості та функції репозиторія
  • Використання засобу адміністрування Oracle BI Administration Tool
  • Створення репозиторія
  • Завантаження репозиторія в пам'ять Oracle BI Server
 2. Створення фізичної моделі в репозиторії
  • Імпорт джерел даних
  • Налаштування властивостей пулу з'єднань
  • Визначення ключів та з'єднань
  • Вивчення властивостей об'єктів фізичної моделі
  • Створення аліасів (синонімів) та таблиць на основі запиту SELECT
 3. Створення логічної моделі в репозиторії
  • Створення логічної моделі
  • Створення логічних таблиць, атрибутів та джерел
  • Визначення логічних з'єднань
  • Створення показників
  • Вивчення властивостей об'єктів логічної моделі
 4. Створення презентаційної моделі в репозиторії
  • Вивчення об'єктів презентаційної моделі
  • Створення об'єктів презентаційної моделі
  • Редагувати об'єктів презентаційної моделі
  • Вивчення властивостей об'єктів презентаційної моделі
 5. Тестування та валідація репозиторія
  • Перевірка цілісності сховища
  • Застосування журналювання
  • Визначення сховища в ініціалізаційному файлі
  • Тестування сховища за допомогою програми Oracle BI Answers
  • Аналіз журналу запитів
 6. Додавання кількох джерел логічних таблиць
  • Додавання кількох джерел в логічну таблицю
  • Формалізація логічного вмісту
 7. Додавання обчислень в таблицю фактів
  • Створення нового обчислюваного показника, заснованого на існуючому логічному атрибуті
  • Створення нового показника, який обчислюється, заснованого на фізичному атрибуті
  • Створення нового показника, який обчислюється, за допомогою майстра обчислень
 8. Створення ієрархій вимірювань та рівневих показників
  • Створення ієрархій вимірювань
  • Створення рівневих показників
  • Створення поділюваних показників
  • Створення показників рангу
 9. Моделювання агрегатів
  • Призначення агрегованих таблиць в багатовимірному моделюванні
  • Моделювання агрегованих таблиць для поліпшення продуктивності запитів
  • Тестування навігації агрегованими даними
  • Використання майстра агрегування
 10. Використання секцій та фрагментів
  • Призначення секціонування даних на секції та фрагменти
  • Типи секцій
  • Моделювання секцій в репозиторії Oracle BI
 11. Змінні сховища
  • Змінні сесії
  • Змінні сховища
  • Ініціалізаціні блоки
  • Використання менеджера змінних
  • Використання динамічних змінних репозиторія як фільтрів
 12. Моделювання часових рядів
  • Використання порівняння історичних даних в аналізі бізнесу
  • Використання функцій Oracle BI для моделювання часових рядів
 13. Безпека
  • Створення користувачів та груп
  • Налаштування прав доступу для користувачів та груп
  • Автентифікація на основі зовнішньої бази даних
  • Автентифікація на основі засобів автентифікації бази даних
  • Налаштування обмежень на запити та обмежень за часом
  • Налаштування фільтрів для персоналізації інформації
 14. Управління кешем
  • Заборона кешування для таблиць
  • Використання менеджера кеша
  • Аналіз звітів кеша
  • Очищення кеша
  • Заповнення кеша
  • Зміна параметрів та опцій кеша
 15. Розробка багатьма користувачами
  • Налаштування середовища розробки для багатьох користувачів
  • Одночасна розробка репозиторія декількома розробниками
  • Ведення історії розробки проектів
 16. Використання засобів адміністрування Administration Tool
  • Використання засобів адміністрування Administration Tool для управління, підтримки та доопрацювання репозиторія

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Oracle BI Suite EE 11g. BR

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання в віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу