Курс NT-Oracle SOA Створення SOA c використанням засобів розробки Oracle JDeveloper та сервера додатків Oracle | nt.ua

Курс NT-Oracle SOA Створення SOA c використанням засобів розробки Oracle JDeveloper та сервера додатків Oracle

Курс надає знання та навички із створення web-серверних додатків з використанням засобів розробки Oracle JDeveloper.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • розробляти web-серверні додатки з використанням засобів Oracle JDeveloper;
 • використовувати переваги архітектури, орієнтованої на сервіс.
Аудиторія
 • Початківці-розробники web-серверних додатків та додатків в архітектурі SOA.
 • Бізнес аналітики та інтегратори, які перекладають свої додатки на платформу розподілених обчислень.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • реляційні бази даних;
 • знання ООП;
 • мова програмування Java;
 • основні компоненти технології JEE.
 1. Життєвий цикл SOA. Моделювання, складання, розгортання, управління
  • Складові управління процесами: BPEL, BPMN, BPM Studio, BPM Composer, BAM, управління правилами
 2. Сервер додатків Oracle Weblogic та архітектура SOA
  • Процес інсталяції SOA-сервера
  • Кластерна архітектура сервера та сервер, що працює в режимі Stand Alone
  • Розгортання SOA-компонент на сервері, утиліта RCU, засоби моніторингу SOA-компонентів
  • Управління SOA-сервером через консоль та додаток OEM
 3. IDE-середовище розробки SOA-додатків, Oracle JDeveloper
  • Інтеграція в середовищі розробки механізмів для управління життєвим циклом SOA
 4. Відкриті стандарти групи  
  • XML - основа обміну даними між додатками
  • Короткий вступ до XML
  • Поняття DOM, XSD, механізми розбору документів
  • Візуальна побудова схеми XSD
  • Зв'язування XML-даних з об'єктами java, стандарти JAXB 2
  • Marshaller та Unmarshaller даних
 5. Розуміння протоколу SOAP
  • Чи насправді він такий простий? Повідомлення протоколу SOAP
  • Типи повідомлень протоколу SOAP
  • Використання різних методів упаковки даних в конверт SOAP
  • WSDL, UDDI
  • RPC-стиль
  • Стиль Document
  • Огляд стандартів
  • Візуальна побудова файлу інтерфейсу WSDL
  • Основні блоки WSDL-файлу
  • Створення повідомлень та формування параметрів
  • Опис операцій, видів зв'язування та точок розміщення сервісів.
 6. Огляд розподілених обчислень.
  • Web-сервіс - це просто ще одна програма, яка виконується в надрах вашої обчислювальної інфраструктури
  • Web-сервіси - це технологія роботи з повідомленнями, в якій передавання повідомлень засноване на XML
  • Ключові функцій, які застосовуються для управління web-сервісами, а саме, розгортання, конфігурування та забезпечення безпеки
  • SOA не є чимось новим. IT-відділи компаній уже багато років, задовго до появи XML та web-сервісів, успішно створювали та розгортали додатки, що підтримують сервіс-орієнтовану архітектуру
  • SOA - це спосіб проектування та організації інформаційної архітектури та бізнес-функціональності, а не технологія
 7. Розробка та розміщення на сервері web-сервісу, отриманого в результаті компіляції WSDL-файлу
  • Заглушка та скелет сервісу
 8. Підготовка пакету Oracle для публікації сервісом
  • Відображення типів даних Oracle SQL та PL SQL на методи сервісу
  • Формування WSDL файлу на основі опису процедур та функцій в пакеті Oracle
  • Використання JDBC та SQLJ-стандарту для доступу до збережених процедур Oracle
  • Клас-заглушка, сформований автоматично засобами Oracle JDeveloper
  • Основи використання Java в базі даних
  • Завантаження класів Oracle Java для доступу з бази даних до web-сервісів
  • Формування запитів до сервісів з SQL та PL SQL, база даних Oracle як клієнт для сервера додатків
  • Управління безпекою для доступу з бази даних до сервера додатків
 9. Використання технології EJB 3 для формування web-сервісу
  • Ще одне клієнтське представлення для сесійного EJB-компонента - клієнт web-сервісу
  • Використання фасадних методів EJB для публікації як операцій
  • Анотації в EJB та сервлетах для публікації сервісів
  • Забезпечення безпечного доступу до виконання методів через інтерфейс web-сервіса
  • Сутнісні біни для взаємодії з даними.
 10. Розробка та розгортання web-сервісів, реалізованих як класи та інтерфейси Java
  • Автоматичне формування WSDL-файлу з Java-інтерфейсу
  • Доступ до домашньої сторінки web-сервісів OracleAS
  • Передача параметрів сервісу з web-інтерфейсу, аналіз навантаження на сервіс, формування AJAX-скрипта для доступу до сервісу з динамічних HTML-AJAX сторінок
  • Виклик web-сервісу в додатку клієнта
  • Генерація файлу-заглушки та виклик web-сервісу
  • Політика безпечного доступу до методів сервісу
 11. Що таке Oracle Business Process Composer в середовищі
  • Створення BPM-проекту
  • Робочий простір управління процесом
 12. Створення завдання та робота з нею в робочому просторі
  • Налаштування правил, періодів очікувань, повідомлень
  • Створення підзадач в задачах
  • Дії в задачах, які вимагають введення пароля користувача
  • Маршрутизатор завдань
 13. Використання екземпляра процесу
  • Пошук примірника процесу, перегляд, зупинка та видалення
  • Створення в робочому просторі сторінок, призначених для користувача
  • Забезпечення взаємодії між сторінками та процесами
 14. Стандартні інформаційні панелі
  • Панелі учасників та процесів
  • Створення призначених для користувача панелей
  • Визначення правил на панелях
  • Управління робочим навантаженням між користувачами
  • Установка правил для користувачів та груп користувачів
  • Управління робочим простором процесу
  • Правила, групи та користувачі в робочому просторі
  • Зміна потоку процесу, який працює
 15. Використання Process Spacces
 16. Обмін синхронними та асинхронними повідомленнями
  • Обробка винятків
  • Загальна архітектура BPEL PM
  • BPEL Designer на базі середовища розробки JDeveloper
  • Інсталяція, конфігурація, початок роботи
  • Конфігурація Oracle BPEL-консолі
  • Запуск сервера та дизайнера
  • Порядок створення простого BPEL-процесу «HelloWorld»
  • Конфігурація WSDL-інтерфейсу для BPEL-процесу
  • Конфігурація базового скелетона для процесу
  • Використання утиліти ANT для зскладання та розміщення процесу на сервері додатків
  • Налаштування build-файлу для відправки додатка на сервер
 17. Оркестрування сервісів за допомогою BPEL
  • Підтримка моделювання BPEL-процесів в середовищі JDeveloper
  • Імпорт XML-схем та WSDL-локаторів
  • Підтримка перевірки правильності, розгортання та управління життєвим циклом
  • Синхронні та асинхронні процеси
 18. Удосконалення BPEL-процесів, паралельна обробка та умовні переходи
  • Обробка в паралельних потоках
  • Розгалуження з паралельним виконанням процесів
  • Умовне розгалуження
  • Форми повідомлення
 19. Підвищення надійності процесів за допомогою засобів обробки помилок та управління винятковими ситуаціями
  • Визначення подій
  • Конфігурація тайм-аутів
  • Обробка помилок
  • Перехоплення виняткових ситуацій
  • Управління операціями, які компенсують
 20. Приєднання до BPEL-процесів сервісів трансформацій
  • Сервіс та інструмент трансформацій
  • Пакетування трансформацій
  • Стандартні, призначені для користувача та розширені функції
  • Тестування та аналіз відображення
  • Генерація XML-екземпляра
  • Інструмент XSLT Mapper
 21. Виклик BPEL-сервісів через адаптери
  • Середовище адаптерів, засноване на стандартах
  • Вибір сервісу адаптера
  • Конфігурація адаптера файлів
  • Підтримувані та зв'язувані адаптери
  • Інтегроване середовище адаптерів
  • Адаптер Oracle Applications
  • Виклик в BPEL-процесі адаптера файлів як сервісу
  • Виклик в BPEL-процесі адаптера бази даних як сервісу
  • Додавання обробки виняткових ситуацій в системі бази даних
  • Додавання операції циклу While
  • Додавання гілки обробки виняткових ситуацій для операції області дії Scope
  • Додавання операції очікування Wait
 22. Адміністрування та моніторинг BPEL-процесів
  • BPEL-консоль
  • Управління життєвим циклом BPEL-процесу
  • Адміністрування диспетчера BPEL Process Manager.
 23. Інтеграція Java-додатків та BPEL-процесів
  • оперативне вбудовування Java-коду
  • Інтеграція в середовищі виклику web-сервісів WSIF (Web Services Invocation Framework)
  • виклик BPEL-процесу з JSP-сторінок середовища JavaServer Faces (JSF) та інтегрованого середовища розробки додатків ADF
  • Приєднання Java/J2EE-сервісу до BPEL-процесу
  • Розгортання JCA-адаптера та його використання в BPEL-процесі
  • Реалізація web-сервісу як BPEL-клієнта
  • Реалізація в BPEL-процесі компонента, керованого повідомленнями, для організації асинхронного обміну повідомленнями
 24. Визначення правил для операції створення паралельних гілок FlowN та використання цієї операції
  • Виклик різних сервісів в залежності від вхідних даних користувача або критеріїв вибору
  • Набори, які сполучають
  • Реалізація наборів, які сполучають, та операцій обробки тайм-аутів onAlarm.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Oracle SOA

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання в віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу