Курс NT-XML and Java XML та Java | nt.ua

Курс NT-XML and Java XML та Java

Курс надає знання та навички використання мови розмітки XML в розробці Java-додатків.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • розробляти додатки на Java для Oracle-сервера з використанням мови розмітки XML та всіх її стандартів.
Аудиторія

Професійні PL/SQL-розробники, які бажають використовувати в базах даних Oracle технології Java та нові особливості мови розмітки XML, а також розробляти програми, які відповідають сучасним стандартам.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • знання PL/SQL;
 • знання основ Java.
 1. Про мову розмітки XML
  • Від технології «файл-сервер» до технології розподілених обчислень в SOA-архітектурі
  • XML як механізм для обміну інформацією між серверами додатків та базами даних
  • Три рівня стандартів XML
  • Основи граматики XML
  • Використання Oracle JDeveloper для формування XML-документів
  • Поняття XML Parser, SAX та DOM-парсери
  • Розробка Java-програми для створення DOM-об'єкта, навігація вузлами XML DOM в Java-додатку
  • Створення DOM-моделі в PL/SQL, пакет DBMS_XMLPARSER
  • Витяг інформації з XML-документа засобами пакета DBMS_X MLDOM
  • Основи роботи з типом даних Oracle XMLType. Особливості використання табличних стовпчиків типу XMLType
  • Завантаження великого обсягу XML-даних з додатків Java-Client з попередньою перевіркою на стороні клієнта
  • Використання бібліотек Oracle XML Development KIT для роботи з XML-потоками в Java
  • Завантаження XML-документів в реляційні таблиці, вивантаження XML-даних в файлову систему клієнта
  • Розміщення в базі даних Java-класів для забезпечення SAX-парсування XML-документів
 2. Про мову XPATH та її використання
  • Основи мови XPATH
  • Призначення мови та основні стандарти
  • Модель даних XPATH
  • Основні типи мови. Визначення контексту для обробки виразів
  • Шляхи адресації, повна та скорочена форма. Кроки адресації, осі, правила перевірки вузлів, відсів непотрібних вузлів
  • Функції та набори вузлів
  • Побудова прикладів з використанням XMLPath в середовищі JDeveloper
  • Oracle XMLType та його методи для роботи з XPATH-виразами
  • Витяг даних з XMLType-стовпчиків реляційних таблиць Oracle DB
  • SQL-функції для роботи з XPATH-виразами
  • Вступ до Oracle XDB-репозиторія
  • Конфігурація XDB-сервера адміністратором бази даних Oracle, http, ftp, порти
  • Опис сховища ресурсів, представлення resource_view. Витяг інформації про ресурс
  • Access Control List
  • Конфігурація каталогів для доступу користувачів до каталогів Oracle XDB, пакет Oracle dbms_xdb та його процедури для управління ACL. Приклади
  • Створення ресурсів в репозиторії за допомогою пакетів Oracle PL/SQL
  • Розробка Java-додатків для завантаження та вивантаження ресурсів в XDB-репозиторій
  • Наступний етап розвитку мови XPATH, XPATH2 та XQuery
  • Модель даних XQuery та складові частини, мова XPATH
  • Огляд інструментів XQuery
  • Розробка та виконання запитів XQuery в середовищі JDeveloper
  • Вирази та осі адресації
  • Практична побудова запитів до XML-документів
  • Використання мови запитів XQuery в Oracle SQL, функція XMLQuery, оператор doc для забезпечення доступу до XDB-сховища
  • Виконання пошуку за документами сховища з використанням конструкцій every, satisfies та інших, використання функцій перетворення та умовних операторів в XQuery
 3. Про мову запитів xQuery
  • Розширення xQuery від компанії Oracle
  • Витяг XML-документів з реляційних таблиць за допомогою оператора ora:view
  • Сортування й умовні операції зв'язування в xQuery
  • Функції SQL для формування XML
  • Архітектура функції XMLElement, створення атрибутів, вузлів, коментарів, кореневих елементів за допомогою функцій SQL
  • Агрегація кортежів, функція XMLAGG, написання запитів для отримання вкладених списків, зведення типів з-SQL запитів до об'єктних типів даних, перетворення CAST-MULTISET
  • Пакет DBMS_XMLGEN для формування XML на основі реляційних запитів
  • Використання процедури курсора SYS_REFCURSOR з PL/SQL для вилучення XML-потоку
  • Пакет DBMS_XMLSTORE, особливості формування DML-операторів для виконання оновлення даних на основі XML-документів
  • Вступ до XSLT-перетворень
  • Простір імен XSLT та версії стандарту
  • Використання JDeveloper для створення документів перетворення з їх наступним тестуванням безпосередньо в середовищі розробки
  • Шаблон перетворення, опис елементів XSLT, формування циклів, обчислень, змінних та інших механізмів в файлах трансформації
  • Підготовка XML-потоку для відправлення в процедури пакета DBMS_XMLSTORE з формуванням DML-операторів в базу даних
 4. Четвертий день
  • Розробка Java-клієнта для підготовки XML-документа через XSLT-перетворення з наступним завантаженням його в базу даних через пакет DBMS_XM LSTORE
  • Використання розширення Oracle XSQL для формування XML-документів
  • Короткий вступ в Oracle WebLogic-сервер та JEE-додатки
  • Підготовка xSQL-сторінки для відправки на сервер додатків
  • Основні елементи простору імен xSQL для доступу до бази даних Oracle
  • xSQL як ще один варіант отримання даних з бази даних
  • Перетворення xSQL-сторінки в html-сторінку
  • Передача параметрів
  • Вступ до трансформації XSL-FO
  • Використання бібліотек для перетворення RTF-формату в XSLT-FO
  • Правила підготовки RTF-документа з використанням XSL-тегів та елементів
  • Формування змінних та параметрів на сторінці RTF
  • FO-трансформація з використанням Java-класів
  • Приклад побудови web-додатка з підготовкою звіту в стандартних форматах Word, Excel, PDF та інших
 5. Документи
  • Схеми документів DTD та XSD-порівняння у використанні, розробка Java-парсера для перевірки документа на відповідність DTD-схемі
  • XSD-документ, простір імен, базова схема документів консорціуму W3C
  • Розробка схеми документа в середовищі JDeveloper
  • Комплексні та прості типи, опис обмежень на базові типи даних за допомогою фасеток
  • Визначення ключів та посилань на них
  • Імпорт в схему документа описів з інших файлів XSD
  • Спадкування типів
  • Створення SAX-парсера для перевірки XML-документа на відповідність XSD-схемі
  • Реєстрація схеми документа в базі даних Oracle, використання пакета DBMS_XMLSCHEMA
  • Уявлення словника метаданих для отримання інформації про зареєстровані схемах в Oracle
  • XMLType для перевірки документів на відповідність XSD в базі даних
  • Створення об'єктних стовпчиків та таблиць в базі даних з описом метаданих на базі XSD-схем
  • Особливості завантаження даних в таблиці з XML/XSD-полями
  • Метод перевірки XMLType типу в тригері та збереженій процедурі
  • Основи JAXB2 компіляції, приклад отримання Java-об'єкта з XML-файлу та серіалізація Java-об'єкта в XML-файл
  • Конфігурація контексту JAXB
  • WSDL-формат для опису web-сервісів
  • Розробка WSDL-документа в середовищі JDeveloper
  • Реалізація методів сервісу в PL/SQL-пакетах
  • Розміщення сервісу на сервері додатків WebLogic
  • Вступ до мови BPEL

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-XML and Java

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання в віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу