Курс O12cDBAnew Oracle 12c. Нові можливості для адміністраторів баз даних | nt.ua

Курс O12cDBAnew Oracle 12c. Нові можливості для адміністраторів баз даних

Курс надає знання про нові можливості СУБД Oracle 12c.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • впевнено користуватися новими можливостями Oracle 12c.
Аудиторія

Курс призначений для досвідчених фахівців, які вже працюють з Oracle.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • досвід роботи с СУБД Oracle.
 1. Enterprise Manager та інші інструменти
  • Головна сторінка Enterprise Manager Cloud Control
  • Enterprise Manager Express та Database Enterprise Manager Control
  • Нові можливості SQL Developer OUI, DBCA
 2. Основи контейнерних баз даних
  • Переваги контейнерних баз даних
  • Різниця між кореневою та приєднаною базою даних
  • Структура кореневої бази даних
  • Структура приєднаної бази даних
  • Представлення CDB_xxx та DBA_xxx
  • Вплив на безпеку, Data Guard, GoldenGate, Streams, XStream та планувальник
 3. Конфігурація та створення контейнерних та приєднаних баз даних
  • Інструменти DBCA та SQL*Plus
  • Конфігурація та створення контейнерних баз даних
  • Огляд структури, представлення CDB_xxx та EM
  • SQL Developer, DBCA та SQL Plus - інструменти, які використовуються
  • Створення приєднаної бази даних з шаблону
  • Створення приєднаної бази даних із звичайної
  • Клонування приєднаної бази даних з використанням зв'язків бази даних
  • Приєднання приєднаної бази даних
 4. Управління контейнерними та приєднаними базами даних
  • Приєднання до контейнерної бази даних з правами адміністратора
  • З'єднання з приєднаною базою даних з використанням сервісного імені
  • Запуск контейнерної бази даних
  • Відкриття та закриття приєднаної бази даних SQL*Plus, srvctl, EM
  • Відкриття та закриття всіх приєднаних баз даних
  • Зупинка контейнерної бази даних
  • Тригери на подію ON PLUGGABLE DATABASE
  • Зміна стану контейнерної бази даних
 5. Керування табличними просторами, загальними та локальними користувачами, привілеями та ролями
  • Створення постійних табличних просторів в кореневій та приєднаній базах даних
  • Управління загальними та локальними схемами та користувачами в кореневій та приєднаних базах даних
  • Управління системними та об'єктними привілеями, які видаються загальним або локальними користувачам
  • Створення загальних та локальних ролей
 6. Управління резервуванням, відновленням, ретроспективним відкатом даних та міграцією
  • Резервування всієї контейнерної бази даних
  • Резервування приєднаної бази даних
  • Відновлення контейнерної бази даних після збою оперативних журналів, керуючих файлів та файлів даних скасування
  • Відновлення приєднаної бази даних після збою файлів даних
  • Ретроспективний відкат на рівні контейнерної бази даних
 7. Переміщення файлів даних онлайн та автоматична оптимізація даних
  • Класифікація даних в 12c, табличні простори, групи, об'єкти, рядки
  • Конфігурація карт введення та виведення
  • Автоматичне переміщення та стиснення
  • Рівні та типи стиснення
  • Визначення політики: просте декларативне розширення SQL
  • Використання функцій, що визначаються користувачем, в автоматичному виконанні дій
  • Виконання у межах регламентних вікон та за допомогою фонового процесу MMON
  • Зміна розкладу за допомогою пакету DBMS_ILM
 8. Архівація всередині бази даних
  • Рішення 11g для зберігання старих табличних даних
  • Нові рішення для резервного копіювання всередині бази даних
  • Використання фрази ROW ARCHIVAL для включення стану життєвого циклу даних для додатків
  • Установка ROW ARCHIVAL VISIBILITY для контролю видимості на рівні сесії
  • Використання предикатів на стовпець ORA_ARCHIVE_STATE
  • Часова дійсність та часова історія даних
  • Нова фраза для CREATE та ALTER TABLE для встановлення часової дійсності даних: PERIOD FOR
  • Новий часовий тип даних SQL
 9. Покращення аудиту
  • Огляд реалізації журналу аудиту версії 11g R2
  • Огляд об'єднаного журналу аудиту
  • Включення об'єднаного журналу аудиту
  • Створення окремого табличного простору для об'єднаного журналу аудиту
  • Роль AUDIT_ADMIN для конфігурації та керування журналом аудиту
  • Конфігурація об'єднаного журналу аудиту для визначення порогу втрачених записів аудиту
  • Створення політик аудиту
 10. Поліпшення привілеїв
  • Реалізація поділу повноважень для завдань адміністрування бази даних
  • Використання аналізу привілеїв бази даних
  • Огляд аналізу привілеїв бази даних
  • Використання ролі CAPTURE_ADMIN для управління захопленням привілеїв
  • Створення, запуск та зупинка захоплення привілеїв
  • Перегляд профілю привілеїв
  • Подання DBA_PRIV_CAPTURES
  • Використання обов'язкової привілеї INHERIT PRIVILEGES у процедурах, які виконуються з правами власника
 11. Oracle Data Redaction
  • Огляд Oracle Data Redaction
  • Типи політик маскування
  • Використання системної привілеї EXEMPT REDACTION POLICY для перегляду немаскованих значень
  • Керування політиками маскування
  • Кращі практики для визначення політик
  • Маскування та SQL з підзапитами
  • Перегляд інформації про політики маскування за допомогою стовпців REDACTION_POLICIES та REDACTION_COLUMNS
 12. Нові можливості RMAN та поліпшення Flashback Data Archive
  • З'єднання з базою даних через RMAN
  • Використання привілеї SYSBACKUP
  • Використання операцій SQL, DESCRIBE та DUPLICATE з опцією NOOPEN
  • Резервування та відновлення великих файлів даних
  • Створення багатосекційних резервів
  • Кроссплатформне переміщення даних
  • Попередні вимоги та обмеження
  • Передача даних, попередні кроки
 13. Моніторинг операцій баз даних
  • Огляд
  • Поточні інструменти
  • Визначення операції бази даних
  • Monitoring: Bracketing an Operation
  • Моніторинг прогресу операцій
  • Налаштування операцій бази даних
  • Звіт активних операцій бази даних
 14. Стовпчикове сховище In-Memory
  • Опція In-Memory – цілі та переваги
  • Порівняння рядкового та стовпчикового форматів зберігання
  • Нова область SGA
  • Використання опції In-Memory
 15. Налаштування SQL
  • Адаптивні плани виконання
  • Директиви планів виконання
  • Поліпшення збору статистик
  • Поліпшення в гістограмах
  • Поліпшення в розширеній статистиці
  • Управління адаптивними планами виконання
 16. ADDM в реальному часі та консультант порівняння періодів
  • Моніторинг в аварійних ситуаціях
  • ADDM в реальному часі
  • Область застосування
  • Завдання
  • Визначення вимірювань робочої завантаження
  • Частини звіту
  • Кореневі причини
  • Вимоги для звіту
 17. Resource Manager та інші поліпшення продуктивності
  • Управління ресурсами між приєднаними базами даних
  • Управління ресурсами всередині приєднаних баз даних
  • Управління ресурсами за допомогою планів контейнерної та приєднаних баз даних
  • Управління запитами, які виконуються невиправдано довго
  • Автоматичні службові завдання
  • Опис та використання багатопроцесної багатопотокової архітектури СУБД Oracle 12c
  • Зміни в процедурах зупинки
 18. Поліпшення таблиць та індексів
  • Кілька індексів за одним та тим же стовпцем
  • Створення таблиць з невидимими стовпцями
  • Підтримка невидимих стовпців
  • Ефективне стиснення рядків
  • Опис перевизначення даних в онлайн-режимі
  • Використання команд DDL у режимі онлайн
 19. Поліпшення в ADR та мережі
  • Типи файлів в ADR
  • Нові типи файлів
  • Нові локації файлів
  • Нові команди ADRCI
  • Поліпшення продуктивності за допомогою стиснення
  • Конфігурація стиснення
 20. Поліпшення в Data Pump, SQL*Loader, External Tables та онлайн-операціях
  • Використання повного переміщуваного експорту та імпорту
  • Поліпшення в Data Pump
  • Поліпшення в SQL*Loader
  • Загальні покращення SQL*Loader та зовнішніх таблиць
  • Використання експрес-режиму SQL*Loader
 21. Поліпшення секціонування
  • Переміщення секції онлайн
  • Огляд ALTER TABLE ... SPLIT PARTITION, ALTER TABLE ... MERGE PARTITION, ALTER TABLE ... ADD PARTITION
  • Покращення операцій в розділенні секцій
  • Операція злиття секцій
  • Операція додавання секцій
  • Операція видалення секцій
 22. Покращення в SQL
  • Збільшення максимальних розмірів типів даних VARCHAR2, NVARCHAR2 та RAW до 32767 байт (32k)
  • Різні поліпшення
  • Використання фрази обмеження числа рядків в запиті

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

O12cDBAnew

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання в віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу