Курс O19cExpressDBA Експрес-адміністрування сервера бази даних Oracle 19c | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Курс O19cExpressDBA Експрес-адміністрування сервера бази даних Oracle 19c

Увага! Даний курс скасований.

Курс призначений для фахівців, які впроваджують та супроводжують готові рішення на базі сервера Oracle 19c. Завдання п’ятиденного курсу, навчити слухачів розумітися на основних компонентах сервера бази даних: сховище даних, пам'ять та серверні процеси, механізми, що забезпечують безпеку та збереження даних. В основі курсу матеріал стандартних курсів компанії Oracle з адміністрування сервера бази даних. Його тривалість скорочена в два рази за рахунок тем, які слухач в змозі засвоїти самостійно, та скорочення часу лабораторних робіт.

Курс складається з трьох великих розділів. Перший, інсталяція та конфігурація сервера та серверних процесів, створення та управління контейнерних баз даних; другий, налаштування продуктивності сервера бази даних; третя частина присвячена забезпеченню збереження даних та підтримці сервера в доступному та надійному стані.

Весь курс пропонується на відео. Також слухачі отримають в електронному вигляді всі малюнки та скрипти, які використовувалися під час вивчення курсу.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • самостійно встановити та конфігурувати сервер бази даних Oracle для промислової експлуатації додатків підприємства;
 • оцінювати продуктивність працюючих додатків та вносити корективи в архітектуру та механізми управління сервером, для підвищення продуктивності працюючих завдань;
 • здійснювати холодні та гарячі резервування даних та їх відновлення після аварійних збоїв.

Аудиторія

Адміністратори бази даних Oracle, керівники IT-відділів, які впроваджують на своїх підприємствах готові рішення на основі бази даних Oracle.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

 • робота в операційній системі Linux;
 • орієнтування в мові запитів SQL.
 1. Інсталяція та конфігурація сервера бази даних
  • Поняття бази даних, логічна та фізична архітектура, блоки та табличні простори, введення в керуючі та журнальні файли. Кілька баз даних в одному контейнері, які використовують загальні ресурси сервера.
  • Коренева база даних та така, що підключається. Принципи взаємодії.
  • Примірник сервера, фонові процеси та структури пам'яті, взаємодія між процесами. Відмінності функціонування сервера на різних операційних системах.
  • Файли сервера Oracle.
  • Підготовка до інсталяції сервера, планування розміщення файлів бази даних, оптимальна архітектура бази даних, автоматичне керування файлами.
  • Створення та редагування скриптів для створення бази даних, відмінність процесу інсталяції на різних операційних системах.
  • Приклад створення та підключення бази даних до загального контейнеру. Клонування бази даних для проведення тестів розробника.
  • Тригери або команди для автоматичного запуску баз даних, що підключаються.
  • Архітектура пам'яті, що використовується сервером. Нові розділи пам'яті. InMemory-область для роботи з таблицями в пам'яті. Порівняння з областю ResultCache.
  • Глобальні та локальні користувачі. «Переміщення» сесій користувача між схемами в базах даних, що з'єднуються.
  • Роботи, пов'язані з підготовкою бази даних до промислової експлуатації.
  • Супровід табличних просторів. 4 базових простору - забезпечення життєдіяльності сервера. Переміщення табличних просторів та управління їх розмірами.
  • Управління control-файлами. Резервування керуючого файлу та його зеркалювання.
  • Файли журналювання, групи та члени груп, оптимальне розміщення файлів для забезпечення безвідмовної роботи.
  • Конфігурація бази даних в режимі виконання транзакцій та сховища даних.
  • Управління файлами повідомлень та трасувань.
  • Конфігурація процесів, що прослуховують, та клієнтських місць, різні механізми з'єднання з базою даних.
  • Створення користувачів, політика управління користувачами через ролі та привілеї. Користувач SYS, SYSTEM та словник метаданих.
  • Управління додатками користувача на стороні робочих місць.
 2. Розміщення в базі даних та управління додатками підприємства. Оптимізація додатків
  • Стандартні механізми Oracle для завантаження та вивантаження додатків та даних.
  • Взаємодія додатків з іншими джерелами даних. Створення та виконання скриптів для завантаження програм.
  • Оптимізація додатків.
  • Поняття плану виконання запиту, файли трасувань процесів користувачів, утиліта перетворення файлів трасувань.
  • Конфігурація сервера бази даних для автоматичного збору статистики та розміщення в робочому репозиторії (AWR).
  • Необхідність додаткового збору статистики об'єктів додатків. Побудова статистичних гістограм з табличних полів.
  • Виявлення зависань, очікувань в запитах та підвішених сесій.
  • Оптимізація розподілу пам'яті сервером бази даних, параметри, що впливають на продуктивність запитів. Аналіз використання пам'яті сервера одними додатками.
  • Аналіз ефективності індексів, локальні та глобальні індекси в партиційних таблицях. Виявлення дубльованих запитів та їх оптимізація.
  • Зміна архітектури зберігання даних для підвищення продуктивності додатків.
  • Розширення типу даних varchar2 до 32к.
  • Невидимі стовпчики. Віртуальні стовпчики. Ідентифікаційні стовпчики. Використання детермінованих функцій у віртуальних стовпчиках.
  • Версії функцій та обчислювані стовпчики таблиць на практичних прикладах. Підготовка сервера бази даних для роботи зі стовпчиками, які обчислюються.
  • Приховування інформації в стовпчиках від непривілейованих користувачів. Пакет dbms_redact на практичних прикладах. Визначення та перерозподіл політик доступу до інформації у стовпчиках таблиць.
  • Переведення таблиці в режим архівації рядків. Управління сесією процесу користувача процесу для відображення або приховування рядків, які архівуються. ILM-ADO механізми для управління партиціями таблиць - огляд.
  • Партиційні таблиці, індекси, матеріалізовані уявлення - інструменти, за допомогою яких адміністратор може істотно впливати на продуктивність роботи додатків. Інтервально-посилальні таблиці, створення та управління. Локальні індекси для партицій, вмиканя або вимикання частини локального партиційного індексу. Каскадне видалення даних в посилальних партиційнних таблицях. Управління партиційнимі сегментами.
 3. Забезпечення надійності зберігання даних
  • Призначений для користувача, логічний та фізичний рівні відмови бази даних.
  • Утиліти для швидкого виявлення проблем в базі даних на фізичному рівні зберігання даних.
  • Механізми відновлення та резервування. Холодне та гаряче резервування, стратегія вибору.
  • Утиліта Oracle RMAN, основні команди, написання та виконання скриптів для резервування та відновлення бази даних, приклади резервування та відновлення даних при різних відмовах системи.
  • Flash-область бази даних, її конфігурація та управління.
  • Розробка стратегії резервування даних підприємства. Звичайне, інкрементальне та кумулятивне резервування. Розробка завдань для резервування бази даних.
  • Повне та часткове відновлення бази даних. Політика утримань та відновлення бази даних, табличних просторів, таблиць та записів в таблицях. Швидке відновлення.
  • Створення копії бази даних.

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

O19cExpressDBA

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Поставити запитання

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання в віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу