Курс NT-Python for CS Мова Python в технологіях клієнт-сервер і розподілених обчисленнях | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Курс NT-Python for CS Мова Python в технологіях клієнт-сервер і розподілених обчисленнях

Курс надає знання та навички для обробки даних підприємств за допомогою мови Python.
Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • зрозуміти концепції та особливості реалізації ООП на Python;
 • отримати знання та навички для роботи з механізмами обміну інформацією XML, JSON, SOAP, REST;
 • отримати досвід для розробки інтерфейсу користувачів за допомогою пакета PyQt5.
Аудиторія

Фахівці, які знають SQL, принципами та механізмами роботи баз даних Oracle та PostgreSQL.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • знання основ об'єктно-орієнтованого програмування (ООП).
 1. Історія розвитку мови Python
  • Як Java «перестрибнула» Python
  • Сфери використання Python
  • Порівняння Python та Java, конкуренти та співробітники
 2. Інсталяція інтерпретатора Python в Windows та Linux
  • Оновлення установки
  • Механізм PIP, створення пісочниці для виконання коду програми, конфігурація
  • Додавання в пісочницю додаткових пакетів та модулів Python
  • Активація та деактивація пісочниці
 3. Виконання додаток на мові Python
  • Розподіл областей пам'яті
  • Об'єкти. Класи
  • Типи даних мови та змінні
 4. Створення першого додатку
  • Особливості розподілу
 5. Типи даних мови, вбудовані типи даних
  • Методи виявлення використаного простору
  • Основні вбудовані типи даних мови Python
  • Правила PEP8
 6. Підбір середовища розробки додатків
  • Idea та Eclipse
  • Інсталяція та конфігурація середовища PyCharm, Idea
  • PIP-утиліта та конфігурація, налаштування пісочниці
  • Введення нових змінних, механізми додавання нових пакетів та модулів в пісочницю
  • Робота з пакетами
 7. Програмування
  • Інкапсуляція, поліморфізм, успадкування, абстракція
 8. Створення власних класів, область видимості, атрибути та методи класів, конструктори та деструктори
  • Поняття @dataclass та механізми укладання контрактів між класами користувача та інтерпретатором Python
  • Перевантаження методів, множинне спадкування, статичні методи, інкапсуляція локальних змінних класу
  • Визначення властивостей класів @property
 9. Функціональний підхід в мові Python
  • Глобальні та локальні змінні
  • Замикання в мові Python
  • Передача параметрів в функції та методи класів
  • Іменовані та позиційні параметри
  • Використання * (зірочки) та ** (дві зірочки)
  • Лямбда-вирази, функції як параметри функцій
 10. Типи даних, контейнери
  • Три види контейнерів: списки, словники та кортеж
  • Функціональність контейнера
  • Кодування UTF-8
 11. Робота з основними модулями інтерпретатора Python
  • Модуль роботи з операційною системою
  • Доступ та навігація каталогами операційної системи
  • Управління файлами ОС
  • Визначення процесу OC
  • Доступ до трьох стандартних потоків операційної системи. Виклик процесу OC
  • Процедура відкриття файлу в різних режимах
  • Усічення файлу, додавання даних в файл тощо
 12. Додаткові модулі розширення мови Python
  • Взаємодія з базою даних Oracle та PostgreSQL
  • Підключення модулів до пісочниці Python
 13. З'єднання з базою даних з Python
  • Основні класи взаємодії з базою даних, Connection та Cursor
  • Транзакційні механізми взаємодії з базою даних, особливості виконання операцій DDL, DCL, DML, SELECT та блоків коду в базі даних
  • Виконання процедур, які збережені в базі даних
  • Розробка конкретного прикладу використання розподілених транзакцій в базі даних
 14. Управління блокуванням записів в базі даних
  • Управління винятковими ситуаціями, які були порушені базою даних
 15. Робота з Python зі збереженими процедурами та пакетними процедурами бази даних
  • Передача параметрів та повернення значень у вигляді довідкових курсорів
  • Доступ до потоку Oreacle dbms_pipe з Python-додатку
  • Робота з великими типами даних BLOB, LOB, XMLTYPE
  • Організація потоків обміну байтовими даними
 16. XML-документ в Python
  • Завантаження та вивантаження XML в базу даних та з неї
  • Парсування XML-документів
  • Механізми SAX та DOM в модулях xml, lxml мови Python
  • Форматування XML
  • XPATH-запити в Python
 17. Багатопотокове програмування
  • Створення потоку декількома способами
  • Синхронізація потоків, проблеми обміну змінними між потоками, класи Queue та Event
 18. Пакет PyQt5 для розробки інтерфейсу користувача
  • Використання утиліти Designer
  • Використання сигналів та слотів для створення подієвого управління в додатку
 19. Інсталяція робочого модуля PyQt5
  • Утиліта Designer
  • Програми та механізми множинного успадкування
 20. Доступ до сервера додатків за HTTP-протоколом
  • Приклад на основі сервера Wildfly, колишній JBoss
  • POST, GET, DELETE та інші запити
  • Особливості виконання транзакційних запитів через REST-сервіси
  • Модуль requests
  • Виконання транзакцій через REST-сервіси
  • Видобування даних та їх публікація в звітах з використанням REST-технологій
  • Простий мікросервіс на Python з доступом до бази даних та відправленням повідомлень клієнту

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-Python for CS

Тривалість, днів (годин)

6 (48)

Поставити запитання

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання в віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу