Курс NT-PythonWeb Мова Python і розробка корпоративних веб додатків | nt.ua

Курс NT-PythonWeb Мова Python і розробка корпоративних веб додатків

Курс надає комплексні знання та навички роботи з популярною мовою програмування Python. Структурована програма курсу та практичні заняття також забезпечують досвід роботи в середовищі розробки з використанням допоміжних бібліотек. Це допомагає швидко засвоїти теорію та відразу розпочати розробку web-додатків на Python.


Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • отримати нові знання мови програмування Python;
 • інсталювати інтерпретатор Python;
 • розгорнути та конфігурувати інтегровану середу розробки PyCharm;
 • використовувати бібліотеку та web-фреймворк Django;
 • здійснити комплексну розробку web-додатків на мові програмування Python.
Аудиторія

Курс призначений для молодих фахівців та досвідчених розробників, які бажають отримати знання та навички створення web-додатків на мові програмування Python в середовищі розробки PyCharm з використанням бібліотеки Django.


Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • знання концепцій програмування;
 • розуміння принципів роботи операційних систем;
 • знання принципів побудови web-додатків.
 1. Python, історія розвитку мови
  • Python-інтерпретатор та швидкість виконання програми
  • Де використовується Python
  • Python та Java - конкуренти та співробітники
 2. Інсталяція інтерпретатора Python в різних операційних системах
  • Механізм PIP, створення пісочниці для виконання коду програми, конфігурація
 3. «Привіт, світ!», перший додаток, створений та запущений в пісочниці
  • Анатомія додатка
  • Приєднання та використання бібліотек, використання модулів на простих прикладах
 4. Типи даних мови, вбудовані типи даних
  • Як виявити, скільки місця «з'їсть» 1 (одиниця)
  • Основні вбудовані типи даних мови Python та правила PEP8
 5. Середовища розробки створення програмного забезпечення
  • Різноманітність варіантів, рідні Idea та Eclipse, які перейшли з Java
  • Інсталяція та конфігурація середовища PyCharm, Idea
  • Створення пісочниці в середовищі. PIP-утиліта та конфігурація пісочниці, налаштування пісочниці для оточення операційної системи, в якій буде виконуватися код Python
  • Введення нових змінних в оточення пісочниці, механізми додавання нових пакетів та модулів в пісочницю
  • Глобальний пакет та пакети з інтернет-сайтів в пісочниці
 6. Програмування
  • Об'єктна опція в Python: інкапсуляція, поліморфізм, успадкування, абстракція
  • Вступ до ООП та абстракції Python
 7. Створення власних класів
  • Область видимості
  • Атрибути та методи класів, конструктори та деструктори
  • Поняття @dataclass та механізми укладання контрактів між класами користувача та інтерпретатором Python
  • Перевантаження методів, множинне успадкування, статичні методи, інкапсуляція локальних змінних класу, класика та особливості мови Python
  • Визначення властивостей класів @property
 8. Функціональний підхід в мові Python
  • Функції модуля, область видимості, глобальні та локальні змінні
  • Замикання в мові Python
  • Передавання параметрів в функції та методи класів
  • Іменовані та позиційні параметри, коли використовувати * (зірочку), а коли використовувати ** (дві зірочки)
  • Лямбда-вирази, функції як параметри функцій
 9. Типи даних, контейнери
  • Три види контейнерів: списки, словники та кортежі
  • Функціональність контейнера, змінність та сталість
  • Важливі методи класів, які визначають розміщення об'єктів в контейнерах, сортування об'єктів в контейнері
  • Рядок, функціональні рядки, байтові рядки
  • Кодування UTF-8
 10. Робота з основними модулями інтерпретатора Python
  • Модуль роботи з операційною системою
  • Доступ і навігація у каталогах операційної системи
  • Управління файлами операційної системи
  • Визначення процесу операційної системи
  • Доступ до трьох стандартних потоків операційної системи
  • Виклик процесу операційної системи, отримання з нього результату та процесу виконання у вигляді потоку
 11. Очікування завершення зовнішнього процесу та отримання результату
  • Процедура відкриття файлу в різних режимах
  • Усічення файлу, додавання даних в файл та інші операції
 12. Багатопотокове програмування
  • Створення потоку двома способами
  • Синхронізація потоків
  • Проблеми обміну змінними між потоками, клас Queue
  • Управління потоками через клас Event
 13. Робота у Python з збереженими процедурами та пакетними процедурами бази даних
  • Передача параметрів та повернення значень у вигляді довідкових курсорів
  • Доступ до потоку Oracle DBMS_PIPE з Python-додатка
  • Робота з великими типами даних BLOB, LOB, XMLType
  • Організація потоків обміну байтовими даними
 14. XML-документ в Python
  • Завантаження та вивантаження XML в та з бази даних
  • Парсування XML-документів
  • Механізми SAX та DOM в модулях Python (xml, lxml).
  • Форматування XML
  • XPath-запити в Python
 15. Доступ до сервера додатків по http-протоколу
  • Приклад на основі сервера WildFly, раніше відомого як JBoss Application Server або JBoss AS
  • Короткий вступ до технології розподілених обчислень
  • Поняття сервер додатків, багатопотоковість, сервіс імен, пул з'єднань, безпека
  • Механізми об'єктно-реляційного мапінга
  • Сервіс обробки асинхронних повідомлень
  • Сервіс завдань та інші корисні механізми сервера додатків
 16. Організація доступу з Python до сервісів REST-сервера додатків
  • POST, GET, DELETE та інші запити
  • Особливості виконання транзакційних запитів через REST-сервіси
  • Модуль requests
  • Виконання транзакцій через REST-сервіси
  • Витяг даних та їх публікація в звітах з використанням REST-технологій
  • Простий мікросервіс на Python з доступом до бази даних та відправкою повідомлень клієнту
 17. Огляд сучасних технологій створення web-додатків
  • Програми MVC та SPA, переваги та недоліки
  • Технології React, Angular, Flux та Redux, чому сьогодні вони в тренді
 18. Розробка web-додатків з використанням бібліотек Django
 19. Встановлення web-фреймворка Django
  • Структура проекту
  • Передача даних з програми в шаблони
  • Використання циклів та вибору в шаблонах
  • Спеціальні засоби створення форм
  • Перевірка параметрів форм
  • Відділяння статичного контенту від динамічного
  • Відправлення поштових повідомлень

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

NT-PythonWeb

Тривалість, днів (годин)

5 (40)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання в віддаленому форматі проведення курсу
 • Відеозапис курсу (всі дії інструктора + голосовий супровід)
 • Підбірка матеріалів в електронному вигляді
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Консультації тренера протягом 6-ти місяців після закінчення курсу