Психологія тестування | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Психологія тестування

Травень 20, 2022 курси академія

Психологія відіграє надзвичайно важливу роль в тестуванні й має значний вплив на кінцевий результат, хоча часто залишається поза увагою. Психологія тестування забезпечує кращу співпрацю в середині команди та налагоджує взаєморозуміння, що позитивно впливає на робочі процеси та ефективність колективу.

Тестування програмного забезпечення вимагає залучення тестувальників і розробників, які об’єднують індивідуальні зусилля для створення ПЗ з бездоганними функціями та високою якістю.

Щоб забезпечити безперебійну розробку та тестування програмного продукту потрібно враховувати низку психологічних факторів, що можуть впливати на сам процес.

Мислення розробників і тестувальників

Життєвий цикл розробки ПЗ складається з різних видів активностей, що виконуються різними спеціалістами з певними знаннями, навичками та досвідом. Під час процесу створення продукту, від кодування до впровадження ПЗ, потрібні розробники та тестувальники з різним набором навичок. Тестування та аналіз ПЗ значно відрізняються від його розробки чи програмування. Тому необхідні спеціалісти з різними способами мислення, що в результаті призведе до створення програмного забезпечення з унікальними функціями.

В залежності від способу мислення, людина приймає відповідні рішення та вирішує проблеми. Для того, щоб стати кращим спеціалістом, мислення QA фахівця має включати:

 • увагу до деталей;
 • допитливість;
 • інтерес;
 • професійний песимізм;
 • вмотивованість;
 • завзятість.

А саме головне - це володіння аналітичним складом розуму та вміння критично мислити. Ще однією чи не найважливішою рисою є здібність до конструктивного спілкування.

Конструктивне спілкування

Під час тестування відбувається оцінка якості продукту та виявлення дефектів за допомогою статичного тестування, помилок в процесі динамічного тесту та відмов. Інформація отримана в результаті такого процесу може не сподобатись спеціалісту, з вини якого знизилась якість продукту чи була виявлена помилка.

Таке несприйняття інформації є елементом людської психології та називається упередженістю підтвердження. Наприклад, розробник не може прийняти критику в свій бік та підтвердити той факт, що код, який він написав, не працює, адже він все зробив правильно. Часто члени команди вважають тестування чимось негативним, хоча воно націлене на підвищення рівня якості продукту та сприяє розвитку проекту.

Конструктивне спілкування може допомогти побудувати міцні та надійні стосунки між членами команди та допомогти їм уникнути будь-яких непорозумінь. Для цього потрібно підібрати відповідний спосіб спілкування з колективом і кожним членом команди.

Декілька порад, як тестувальникам об’єктивно подавати інформацію:

 • Краще вибрати шлях співпраці, а не конфлікт: потрібно нагадати колегам, що всіх об’єднує досягнення спільної мети.
 • Донесіть до команди важливість тестування. Виявлення дефектів може посприяти вдосконаленню професійних вмінь та навичок спеціалістів. А вчасно виявлені та зафіксовані дефекти, можуть уберегти компанію від зайвих фінансових втрат та витрачання часу команди.
 • Результати та висновки тестування мають бути побудовані на фактах. Звіти мають бути нейтральними та об’єктивними, в них краще не критикувати спеціалістів.

Незалежне тестування

Незалежне тестування допомагає уникнути упередженості автора і часто є більш ефективним у пошуку та виявленні помилок і дефектів ніж самотестування або групове тестування. Цей тип тестування в основному виконується особами, які не мають прямого відношення до проекту або є представниками інших організацій і найняті в основному для перевірки якості та ефективності розробленого продукту.

Існує кілька рівнів незалежного тестування програмного забезпечення, які перераховані від найнижчого рівня незалежності до найвищого:

 • Самотестування, самостійно проведене спеціалістом;
 • Тестування, проведене іншим спеціалістом з тієї самої команди;
 • Тестування, виконане іншим спеціалістом з іншої команди, наприклад, незалежною тестовою групою;
 • Тестування, здійснене особою з іншої організації чи компанії, наприклад, стороннім виконавцем.

Процес створення програмного продукту вимагає постійного спілкування QA тестувальників з іншими членами команди для успішного досягнення цілей. Врахування психологічних аспектів під час виконання тестування є вирішальним і потребує уваги. За рівнем важливості, психологічні аспекти прирівнюється до будь-якого інструменту чи методики, прийнятих для тестування, адже вони роблять процес тестування безпроблемним та більш легким.

Професія тестувальника включає ще багато цікавих нюансів, адже тестування це процес дослідження, відкриття та вивчення нового, а також безперервного навчання.