35 слів тестувальника | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

35 слів тестувальника

Вересень 05, 2023 qa dictionary testers

Тестування — складний процес, але з нашим коротким словником ви зможете у всьому розібратися. Ось 35 слів, які допоможуть вам на цьому шляху:

Баг (bug) – помилка або дефект.

Баг-репорт (bug report) – технічний документ, що містить повний опис помилки, включаючи інформацію про саму помилку (короткий опис, серйозність, пріоритет і т. д.) і умови, в яких вона виникла.

Багтрекер (bug tracker) – система для відстеження помилок; програма, що допомагає команді розробників і тестувальників відслідковувати та керувати помилками та запитами користувачів, а також відстежувати їх виправлення та виконання.

Баундрі вельюс (boundary values) – граничні значення.

Бек лог (backlog) – документ, що містить перелік вимог до функціональності, зібраний за рівнем важливості із заміром їх подальшої реалізації.

Валідація (validation) – це процес перевірки кінцевого продукту для того, щоб забезпечити відповідність програмного забезпечення очікуванням і вимогам клієнта. Це динамічний процес перевірки та тестування активної функціональності продукту.

Верифікація (verification) – це статична практика перевірки документів, дизайну, архітектури, коду тощо без активного виконання програми.

Дебагінг (debugging) – це процес виявлення та усунення помилок у програмі.

Деплоймент (deployment) – процес підготовки та розгортання програмного продукту для використання. Задеплоїти означає перенести програму в наступне середовище, таке як тестова система або інший сервер.

Дропдаун (dropdown) – випадаючий список або меню, яке можна розгорнути, щоб вибрати один із доступних варіантів.

Збій (failure) – це неправильний результат роботи системи чи компонента, який не відповідає очікуваному результату.

Коммон сенс (common sense) – це здоровий глузд та логічне мислення.

Лог (log) – це файл із системною та службовою інформацією про події в системі.

Манкі джоб (monkey job, мавп`яча робота) – це проста, повторювана або рутинна робота, яка не вимагає великих зусиль.

Матриця відповідності вимогам (Traceability matrix) – це двовимірна таблиця, яка визначає відповідність функціональних вимог та тестових сценаріїв.

Оверлокінг (Overclocking) – це збільшення частоти компонента комп’ютера для підвищення його швидкості роботи.

Пост-реліз (Post-release to manufacturing) – це видання продукту з деякими відмінностями від RTM та є першою стадією розробки нового продукту.

Пофіксити (to fix) – це виправити помилку або проблему в програмному коді.

Продакт стайл гайд (product style guide) – це документ, що містить вказівки про правильне використання графічних та функціональних елементів платформи для створення програмного забезпечення під цю платформу.

Продакшн (production) – це фаза процесу, коли готовий продукт виробляється для випуску на ринок.

Профіт (profit) – це прибуток або дохід, отриманий в результаті фінансової діяльності.

Реліз (Release to manufacturing) – це момент, коли продукт готовий для випуску на ринок.

Реліз-кандидат (Release candidate) – це версія продукту, яка має потенціал стати остаточною, якщо не буде виявлено значних проблем або помилок.

Репозиторій (repository) – це сховище або спеціальний сервер, на якому зберігається програмне забезпечення або інші дані, доступні для завантаження.

Серйозність (Severity) – це ступінь впливу дефекта або проблеми на працездатність системи.

Специфікація (specification) – це докладний опис того, як повинно працювати програмне забезпечення.

Тест-дизайн (Test design) – це етап процесу тестування, під час якого визначаються можливі тестові сценарії.

Тест-кейс (Test Case) – це тестовий скрипт, який включає в себе послідовність дій та/або умов, необхідних для перевірки конкретної функціональності програмної системи.

Тест-план (Test Plan) – це документ, в якому описано всі важливі аспекти тестування, включаючи обсяг робіт і оцінки.

Чек-лист (Checklist) – це документ, в якому перераховано елементи або задачі, які потрібно перевірити або виконати.

ISTQB (International Software Testing Qualification Board) – Міжнародна організація з сертифікації в галузі тестування програмного забезпечення.

QC (Quality Control) – це процес контролю якості, який включає в себе перевірку відповідності нормативним та технічним вимогам.

Документ архітектури програмного забезпечення (Software architecture document) – це документ, який надає опис архітектури програми, включаючи використовувані підходи та технології.

UI (User Interface) – це інтерфейс користувача, який дозволяє взаємодіяти з програмним забезпеченням.

UX (user experience) – це враження, яке користувач отримує під час взаємодії з продуктом.