Універсальність Kubernetes та його можливості для розгортання машинного навчання та аналізу даних | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Універсальність Kubernetes та його можливості для розгортання машинного навчання та аналізу даних

Контейнеризація є потужним інструментом, який дозволяє розробникам швидко створювати, тестувати та розгортати програмне забезпечення в різних середовищах. Kubernetes забезпечує автоматичне масштабування, балансування навантаження, відновлення збоїв та інші функції для ефективного розгортання додатків. Контейнеризація є корисною для будь-якого виду програмного забезпечення. В цій статті ми підкреслюємо універсальність технології Kubernetes  на прикладі її можливостей для розгортання машинного навчання та аналізу даних.

Kubernetes і машинне навчання

Нині машинне навчання (Machine Learning) знаходить своє застосування в сфері медицини, фінансів, маркетингу, виробництва та багатьох інших і дозволяє компаніям швидко та ефективно аналізувати великі обсяги даних та знаходити раніше невидимі залежності та закономірності.

Kubernetes може бути використаний для розгортання та керування моделями машинного навчання в середовищі контейнерів. Найчастіше Kubernetes використовують при розгортанні моделей машинного навчання у хмарному середовищі для автоматизації та оркестрації різноманітних процесів.

Одним з найпоширеніших способів реалізації машинного навчання на Kubernetes є відкритий фреймворк Kubeflow. Він дозволяє розробникам створювати, навчати та моніторити моделі машинного навчання в середовищі Kubernetes. Крім того, Kubeflow забезпечує можливість візуалізації та моніторингу метрик моделей, що дає змогу простіше відстежувати їх ефективність та результативність.

Компоненти Kubernetes, які можуть бути використані для розгортання машинного навчання й аналізу даних:

 1. Підсистема робочих навантажень (Workload Subsystem) - дозволяє розгортати та керувати контейнерами, що містять моделі машинного навчання та інструменти аналізу даних.
 2. Kubernetes API - надає доступ до різноманітних операцій керування Kubernetes через REST API.
 3. Kubernetes Dashboard - веб-інтерфейс для керування Kubernetes.
 4. Kubernetes Volume - дозволяє зберігати дані в тому ж самому просторі імен, що й контейнери.
 5. Kubernetes ConfigMaps та Secrets – дає змогу зберігати конфігураційні файли та секрети в Kubernetes, які можуть бути використані в контейнерах, що містять моделі машинного навчання та інструменти аналізу даних.
 6. Kubernetes Services - дозволяє експонувати додатки для зовнішнього світу, включаючи моделі машинного навчання та інструменти аналізу даних.
 7. Kubernetes Ingress – дає можливість керувати доступом до додатків та моделей машинного навчання через маршрутизатори.
 8. Kubernetes Jobs – можна створювати завдання (jobs), які будуть виконувати обчислювальні завдання з обмеженою тривалістю, наприклад, тренування моделей машинного навчання.

Також за допомогою Kubernetes можна виконувати й інші операції з моделями машинного навчання, такі як тестування та моніторинг, що дозволяє спростити розробку та підтримку додатків машинного навчання.

Переваги використання Kubernetes для машинного навчання:

 • Забезпечення автоматичного масштабування, що допомагає зберігати оптимальну продуктивність для задач машинного навчання.
 • Гнучкість та легкість в конфігуруванні інфраструктури для машинного навчання. Kubernetes може бути налаштований для розгортання та керування різноманітними типами обчислювальних ресурсів, такими як графічні процесори (GPU) та центральні процесори (CPU), що дозволяє використовувати оптимальний тип обчислювальних ресурсів для кожної задачі машинного навчання.
 • Kubernetes може автоматично перезапускати та відновлювати контейнери у разі виникнення помилок або аварійних ситуацій, що дозволяє забезпечити безперебійну роботу системи.
 • Kubernetes може легко розгортати та керувати кількома моделями машинного навчання одночасно, що дає змогу розробникам зручно проводити експерименти та порівнювати результати.

Kubernetes і аналіз даних

Kubernetes може бути використаний для розгортання та керування різноманітними типами інструментів, які можуть включати різні бази даних, такі як Cassandra, MySQL, або PostgreSQL та фреймворків для обробки даних, таких як Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Flink, Presto, Apache Storm, та багато інших. Використання Kubernetes для їх розгортання забезпечує більшу легкість у конфігуруванні інфраструктури для обробки даних й дозволяє розподіляти задачі обробки даних на кластері та керувати його ресурсами.

Одним з найпопулярніших інструментів для обробки даних в Kubernetes є фреймворк Apache Spark (призначений для обробки даних в режимі реального часу та пакетному режимі). Він дозволяє зчитувати дані з різноманітних джерел, таких як HDFS, HBase, Amazon S3 та багато інших. Spark може бути використаний для обробки різних типів даних та машинного навчання.

Крім того, Kubernetes може запускати контейнери з іншими інструментами для обробки даних, такими як Apache Kafka, Apache Cassandra або Elasticsearch. Це дає можливість створювати складні архітектури для обробки даних аби доступ до них був швидшим.

Також він підтримує встановлення спеціальних інструментів для обробки даних, таких як Prometheus для моніторингу, Grafana для візуалізації даних та Helm для керування пакетами. Ці інструменти можуть бути встановлені як додаткові компоненти на кластер Kubernetes, що дозволяє використовувати їх для аналізу даних, які зберігаються в кластері.

Kubernetes може бути інтегрований з різними інструментами для обробки даних в хмарному середовищі, такими як Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud Platform. Це дозволяє користувачам легко масштабувати обробку даних та збільшувати її продуктивність.

Переваги використання Kubernetes для аналізу даних:

 1. Масштабованість: Kubernetes дозволяє легко масштабувати обробку даних та збільшувати її продуктивність. Це особливо важливо для обробки великих обсягів даних.
 2. Ефективність: Kubernetes може розподіляти обробку даних між різними вузлами кластера, що збільшує ефективність використання ресурсів та зменшує час обробки.
 3. Гнучкість: Kubernetes дає можливість легко налаштовувати та змінювати конфігурацію обробки даних, даючи користувачам в разі необхідності адаптуватися до вимог та потреб.
 4. Надійність: Kubernetes має вбудовані механізми для забезпечення високої доступності та відновлення роботи в разі збоїв, що дозволяє забезпечити безперебійну обробку даних.
 5. Керованість: Kubernetes дозволяє легко керувати конфігурацією та моніторингом процесу обробки даних, що дає змогу користувачам ефективно контролювати та управляти обробкою даних в хмарному середовищі.
 6. Низькі витрати: Використання Kubernetes для аналізу даних може знизити витрати на обробку даних, оскільки він дозволяє досягти ефективного використання ресурсів та зменшити час обробки.

Деякі вимоги для успішного розгортання машинного навчання та аналізу даних на Kubernetes:

 1. Наявність Kubernetes-кластера з налаштованими додатковими ресурсами, які необхідні для обробки великих обсягів даних та розгортання моделей машинного навчання.
 2. Встановлення контейнерів, які містять додаткові інструменти та бібліотеки для обробки даних та розгортання моделей машинного навчання. Наприклад, можна встановити контейнер зі збіркою Anaconda, яка містить багато інструментів для аналізу даних та розгортання моделей машинного навчання.
 3. Наявність налаштованого механізму моніторингу, який дозволить відстежувати прогрес роботи моделі та виявляти проблеми, що виникають під час роботи.
 4. Наявність механізму зберігання даних та результатів обробки. Для цього можна використовувати різні інструменти, наприклад, бази даних або файлові системи.
 5. Встановлення механізмів автоматизації та оркестрації, які дозволять виконувати різні завдання автоматично. Наприклад, можна використовувати механізми автоматичного масштабування для забезпечення необхідної продуктивності під час роботи з великими обсягами даних та складними моделями машинного навчання.

Декілька прикладів використання Kubernetes для машинного навчання та аналізу даних:

 1. Netflix використовує Kubernetes для автоматизованого розгортання та масштабування моделей машинного навчання, потрібних для рекомендаційних систем та прогнозування популярності відео.
 2. Google за допомогою Kubernetes розгортає свої власні інструменти машинного навчання, такі як TensorFlow та Kubeflow. Крім того, вони використовують Kubernetes для обробки даних в масштабі великих об'ємів, наприклад, для обробки даних від супутників.
 3. Bloomberg задіює Kubernetes для масштабованого розгортання своїх моделей машинного навчання, які використовуються для аналізу фінансових даних та прогнозування ринків.
 4. Uber використовує Kubernetes для розгортання та масштабування своїх моделей машинного навчання, необхідних для прогнозування часу прибуття автомобілів, прогнозування цін на поїздки та визначення оптимального маршруту для водіїв.

Отже, використання Kubernetes для машинного навчання та аналізу даних може дозволити компаніям забезпечити оптимальну продуктивність та гнучкість в керуванні інфраструктурою.