Курс ITIL OSA1 Operational Support and Analysis: підтримка сервісів | nt.ua

(050) 352 68 64

Курс ITIL OSA1 Operational Support and Analysis: підтримка сервісів

В межах курсу розглядаються питання організації ефективної роботи служби Service Desk, детально вивчається побудова процесів: Incident Management, Event Management, Request Fulfillment, Access Management, Problem Management. В результаті слухачі отримують необхідні знання та навички для ефективної організації роботи підрозділу технічної підтримки користувачів та клієнтів компанії.

Курс детально знайомить слухачів з термінологією, структурою процесів, ролями, функціями та видами діяльності в межах життєвого циклу IT-сервісів. Розглядаються елементи життєвого циклу, пов'язані з експлуатацією та підтримкою IT-сервісів, плануванням та налаштуванням процесів з метою забезпечення їх результативності, раціональності та узгодженості.

Тренінг насичений практичними завданнями, які імітують типові ситуації та послідовність дій при організації та оптимізації робіт з технічного обслуговування.

Цілі курсу

 • Сформувати цілісне розуміння діяльності з оперативного управління IT-сервісами та інфраструктурою, її зміст та роль в життєвому циклі сервісів відповідно до матеріалу актуальної версії ITIL.
 • Навчити слухачів практично організовувати та вдосконалювати процеси та функції, зменшувати ризики та проблеми, пов'язані з впровадженням.
 • Підвищити ефективність реалізації проекту з впровадження служби Service Desk та процесів на підприємстві замовника.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • розуміти та застосовувати рекомендації міжнародної бібліотеки ITIL щодо організації, управління та поліпшення процесів експлуатації ІТ-послуг;
 • визначати цінність діяльності OSA для бізнесу;
 • застосовувати діяльність OSA для підтримки життєвого циклу послуги;
 • пов'язувати процеси OSA з іншими процесами життєвого циклу послуг;
 • визначати політику, види діяльності та техніки процесів OSA;
 • визначати труднощі, критичні фактори успіху та ризики, пов'язані з процесами OSA;
 • формувати ключові показники ефективності процесів OSA;
 • розуміти ролі та відповідальності в процесах та функціях OSA.
Аудиторія
 • Керівники та ключові співробітники ІТ, відповідальні за планування та організацію оперативного управління інфраструктурою надання IT-сервісів, також і надання та підтримку.
 • Співробітники ІТ, які здійснюють відповідні види діяльності.
 • Консультанти та інші фахівці, задіяні в плануванні та впровадженні процесів оперативного управління сервісами.

Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • досвід роботи в службі технічної підтримки або керівництва цією службою;
 • рекомендується вивчити курс «Основи ITIL» або мати знання в обсязі цього курсу.
 1. Вступ. Практика менеджменту ІТ-сервісів
  • Основні принципи управління сервісами
  • Сервіси, їх параметри та характеристики
  • Процеси та функції ITSM
  • Життєвий цикл сервісів
  • Рівні надання послуг
  • Рівні зрілості процесів та їх вплив на IT-організацію
  • Основні принципи моделювання процесів
  • Практична робота з вивчення стандарту IDEF0
  • Практична робота з вивчення прикладів регламентів
 2. Процеси SOA та їх місце в життєвому циклі сервісів
  • Цілі, завдання та роль процесів SOA в життєвому циклі сервісів
 3. Управління інцидентами
  • Призначення, мета та завдання процесу, цінність для бізнесу та роль в життєвому циклі сервісів
  • Межі процесу
  • Політики, принципи, основні поняття
  • Види діяльності, методи та техніки
  • Практична робота з вивчення схеми процесу
  • Тригери та інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
  • Практична робота з розробки процедури класифікації
  • Практична робота з систем автоматизації роботи Service Desk
  • Практична робота з реалізації моніторингу
  • Метрики та показники ефективності
  • Складності, фактори успіху та ризики
 4. Управління подіями
  • Призначення, мета та завдання процесу, цінність для бізнесу та роль в життєвому циклі сервісів
  • Межі процесу
  • Політики, принципи, основні поняття
  • Види діяльності, методи та техніки
  • Тригери та інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
  • Практична робота з вивчення схеми процесу
  • Метрики та показники ефективності
  • Складності, фактори успіху та ризики
 5. Обробка запитів
  • Призначення, мета та завдання процесу, цінність для бізнесу та роль в життєвому циклі сервісів
  • Межі процесу
  • Політики, принципи, основні поняття
  • Види діяльності, методи та техніки
  • Тригери та інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
  • Метрики та показники ефективності
  • Складності, фактори успіху та ризики
 6. Управління доступом
  • Призначення, мета та завдання процесу, цінність для бізнесу та роль в життєвому циклі сервісів
  • Межі процесу
  • Політики, принципи, основні поняття
  • Види діяльності, методи та техніки
  • Тригери та інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
  • Метрики та показники ефективності
  • Складності, фактори успіху та ризики
 7. Service Desk
  • Загальний опис функції мета, завдання, структура, основні поняття, види діяльності, ролі та зв'язку
  • Підходи до організації служби Service Desk
  • Практична робота: що реєструвати?
  • Методи та техніки
  • Практика. «Як переконати бізнес?»
  • Практика. «Як переконати IT-персонал?» (опціонально)
  • Вибір структури Service Desk
  • Персонал та інші активи функції
  • Практика. Підготовка персоналу для служби Service Desk
  • Метрики та показники ефективності
  • Контрольні вимоги при запуску служби
  • Коментарі з вибору програмного забезпечення
  • Можливість аутсорсингу
  • Складності, фактори успіху та ризики
  • Практична робота з розрахунку досягнутої доступності послуги на підставі статистики інцидентів служби Service Desk
 8. Управління проблемами
  • Призначення, мета та завдання процесу, цінність для бізнесу та роль в життєвому циклі сервісів
  • Межі процесу
  • Політики, принципи, основні поняття
  • Види діяльності, методи та техніки
  • Тригери та інтерфейси, взаємодія з іншими елементами системи управління сервісами, участь в управлінні інформацією
  • Практична робота з вивчення схеми процесу
  • Метрики та показники ефективності
  • Складності, фактори успіху та ризики

Реєстрація на найближчий курс

Код курсу

ITIL OSA1

Тривалість, днів (годин)

3 (24)

Найближчі дати

за запитом

Ціна, грн

У вартість курсу входить

 • LIVE-навчання незалежно від формату участі в курсі (очно/віддалено)
 • Підбірка матеріалів з теми курсу
 • Електронний сертифікат НЦ
 • Обід та кава-брейки (очний курс)
 • Консультації тренера протягом 3-х місяців після закінчення курсу