Стандарти управління проектами | nt.ua

(044) 390 73 35 (050) 352 68 64

EN RU UA

Стандарти управління проектами

Лютий 20, 2020 PMBOK Scrum

Управління проектами забезпечує їх успішну реалізацію та розпочинається з оцінки обсягів робіт, визначення видів та кількості ресурсів, зокрема, часу, а також прийнятних рівнів якості та ризиків. Це важлива частина системи менеджменту підприємства, яка складається з планування, процедур зменшення ризиків відхилення від намічених планів, а також управління змінами.

Сучасне управління проектами може здійснюватися відповідно до найактуальніших міжнародних стандартів. «Велика трійка» стандартів виглядає наступним чином: Project Management Body Of Knowledge версії 5.0 та 6.0 (PMBOK, Звід знань з управління проектами), Projects in Controlled Environments версії 2 (PRINCE2, Проекти в контрольованих середовищах) та популярний Scrum. Зауважимо, що в Україні особливо популярні PMBOK та Scrum. Кожен з цих стандартів допомагає забезпечити успіх проектів.

Для PMBOK та PRINCE2 виділяються такі етапи управління проектами: планування, ініціація, виконання, передавання в експлуатацію. Стандарт Scrum поділяє процес реалізації проектів на невеликі періоди часу, які називаються спринти. Тут основним етапами є планування, реалізація та надання результату кожного окремого спринту.

Застосування різних стандартів управління проектами може враховувати специфіку бізнес-діяльності. Наприклад, для стратегічних проектів «прориву» краще застосовувати PMBOK, оскільки він ґрунтується на попередньому плануванні. Для невеликих проектів важлива гнучкість, тому оптимальним тут буде стандарт Scrum. Він також буде корисний, якщо необхідно реалізувати декілька проектів, які потребують активної взаємодії різних фахівців, як це буває при використанні DevOps-підходів. Цікаво, що в стандарті PMBOK 6.0 пропонується методологія управління великими проектами, яка передбачає можливість поділу проектів на стадії. При цьому управління проектами в рамках таких стадій фактично здійснюється відповідно до стандарту Scrum.

Управління IT-проектами в компаніях, які пропонують послуги з розробки програмного забезпечення, системної інтеграції або IT-навчання найчастіше здійснюється згідно двох базових моделей «Водоспад» або «Спіраль». Вибір робиться з урахуванням масштабів проекту та обсягів змін. Для компаній-розробників застосовується модель «Водоспад», яка дозволяє управляти послідовними роботами через їх поділ на окремі стадії, від ініціації кожної стадії до її завершення. Якщо реалізовуються проекти, наприклад, з сервісної підтримки або масштабування IT-інфраструктури, то тут доцільно використовувати модель «Спіраль».

Важливо розуміти, що кожен проект унікальний, отже, і підходи до його реалізації індивідуальні. Стандарти та методології не є догмою, їх вибір здійснюється на основі вимоги створення «бізнес-цінності», необхідності, ефективності, а також на основі оцінок витрат для отримання результатів.

Експерти виділяють загальні тенденції розвитку методологій та стандартів управління проектами в світовій практиці. Зараз відбувається конвергенція класичних та «гнучких» методів управління проектами для отримання максимальної користі.

Детально про PMBOK, PRINCE2 та Scrum можна дізнатися після успішного завершення відповідних навчальних програм, розроблених освітніми центрами та бізнес-школами.